Günlük arşiv: Mart 3rd, 2017

GEREKSİNİM ANALİZİ SÜRECİ VE ÖNEMİ

Gereksinim analizi aşaması, mühendislik süreci ve özellikle de yazılım geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. Bazı kaynaklar ilk aşama olarak Planlama aşamasını ele alır. Bazı kaynaklar ise Planlamayı ayrı bir aşama olarak ele almayıp gereksinim analizi ile birlikte değerlendirir. Yapı olarak: yeni veya değiştirilmiş bir ürün için karşılanması gereken ihtiyaçları veya koşulları belirleyen ve bu süreçte yararlanıcılar …