Günlük arşiv: Mart 29th, 2017

YMH 114 6. HAFTA

Bu bölümde, yapısal sistem geliştirme metodolojisine göre yapılan bir çözümlemenin tasarıma dönüştürülmesi, tasarım kavramları, veri tasarım ve süreç tasarım yöntemleri açıklanmaktadır. Her tür yazılım için gerekecek ortak alt sistemler tanıtılmaktadır. BELGE İÇİN TIKLAYINIZ

Sınıf Diyagramları

Sınıf Diyagramları Sınıf diyagramı statik bir diyagramdır. Bir uygulamanın statik görünümünü temsil eder. Sınıf diyagramı sadece bir sistemin farklı yönlerini görselleştirmek, açıklamak ve belgelemek için değil aynı zamanda yazılım uygulamasının yürütülebilir kodunu oluşturmak için kullanılmaktadır. Sınıf diyagramı bir sınıfın niteliklerini ve işlemlerini ve ayrıca sistem üzerinde uygulanan kısıtlamaları açıklar. Sınıf diyagramları nesne odaklı dillerin modellemesinde …

Nesne Diyagramları

Nesne Diyagramları Nesne diyagramları sınıf diyagramlarından türetilir, böylece nesne diyagramları sınıf diyagramlarına bağımlıdır. Nesne diyagramları, bir sınıf diyagramının bir örneğini temsil eder. Temel kavramlar sınıf diyagramları ve nesne diyagramları için benzerdir. Nesne diyagramları aynı zamanda bir sistemin statik görünümünü de temsil eder, ancak bu statik görünüm belirli bir anda sistemin anlık görüntüsüdür. Nesne diyagramları, bir …

Gereksinim Analizinde Sorma Yöntemi

Yazılım mühendisliği projelerinin geliştirilmesi sürecinde en önemli unsurlardan birisi de mevcut sistemin incelenmesidir. Mevcut sistemlerin incelenmesi bizlere gereksinim analizinin doğru bir biçimde yapılabilmesi için somut spesifikasyonlar sağlamaktadır. Genel olarak müşteri ile görüşmeler ve mevcut sistemin incelenmesi sonucunda gereksinim analizi dökümanı üretilir. Ayrıca önemli bir diğer unsur ise yeni sistem için mantıksal bir modelin ortaya konulmasıdır. …