Aylık arşiv: Ekim, 2017

Bilgi Sistemleri ve Güvenliği 2. Kısa Sınav Sonuçları

BSG kuiz sonuçları 14542512:74 14545526:49 13541562:32 14542503:50 15541556:51 15541520:48 16541556:31 14542504:54 16541904:64 15541516:55 12542528: 13541558:41 12542541: 13541516:54 15541549: 14545534:56 15541554:41 15541550:46 14545514:34 13542520:49 14545556:43 15541532:30 14542508:64 16525004: 15541568:37 12542509:33 14545544:39 14542506:57 12541512:45 14545512:38 14545560:28 14545904:41 12542540:16 14542528:34 13541544:47 14545510:46 14545554:36 16541905:45 13542524:14 14545552:39 15541538:62 13541564:39 15541560:43 13542508:60 1455051:43 14545062:35 14545566:26 170541308:17 170541310:28 13542526:34 14545506:32 16541406:33 …

Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi Proje Önerileri

1 – Fonksiyonel Test Araçlarının incelenmesi, karşılaştırılması ve bir sistem üzerinde test gerçeklenmesi (Selenium, Soapui, Watir, HTTP:Recorder, WatiN, Canoo WebTest, Webcorder, Solex, Imprimatur, SAMIE, Swete, ITP, WET, WebInject vb.). 2 – Test Yönetim Araçlarının incelenmesi, karşılaştırılması ve bir sistem üzerinde test gerçeklenmesi (HP Quality Center/ALM, QA Complete, T-Plan Professional, Automated Test Designer (ATD), Testuff, SMARTS, QAS. …

Bilgi Sistemleri ve Güvenliği EK ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİLERİ

WPSecAnalyzer İle Bir Web Uygulamasının Güvenliğini Değerlendirme WPSecAnalyzer, bir web sayfası veya web uygulamasının güvenliğini çok pratik ve hızlı olarak ölçmeyi sağlayan bir Google Chrome eklentisidir. Eklenti herhangi ek bir araca ya da hizmete gerek kalmadan 11 kritere göre bir web uygulamasının güvenlik değerlendirmesini ücretsiz olarak yapmaktadır. Sosyal Ağlarda Güvenlik ve Gizlilik Tehditlerini Önlemeye Yardımcı …

Ağ Sistemleri Dersi İçin Önemli Duyuru

Özellikle Ağ Sistemleri dersini tekrar alan öğrenci arkadaşlarımızın gelen maillerine toplu bir cevap olarak bu kısımda bazı araştırma ödevi konularını paylaşmak istiyorum. Özellikle dersi tekrar alan arkadaşlarımız olmak üzere aşağıda paylaştığım konularda araştırma yapmak isteyen tüm arkadaşlarımız irtibata geçip isim yazdırabilirler. Yapılan ödevler raporlanacaktır. Rapor özgünlük ve içeriğine göre ek puan verilecektir. Sdn Projelerinin İncelenmesi ve …

NFC Tabanlı Akıllı Mobil Yoklama Sistemi

Özet— Bilişim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde artan ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan yazılımlar pek çok sektörde kullanılmaktadır. Mobil platformlar ve artık hemen herkesin sahip olduğu cep bilgisayarlar sayesinde bütün işler daha kolay ve hızlı yapılmaktadır. Eğlence ihtiyaçları, alışverişler, banka işlemleri, eğitim ve daha birçok alanda teknolojinin farklı türleri yönetilip kullanılabilmektedir. Bu çalışmada eğitim kurumlarında uygulanmakta …

Okul Öncesi Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Mobil Öğrenme Sistemi Tasarımı

Özet— Bilgisayar, İnternet ve mobil teknolojilerin gelişmesi ile birlikte insanlara yönelik olarak farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve bu ihtiyaçların karşılanması için de farklı çözümler keşfedilmiştir. İnsanoğlunun yarınını oluşturmasında temel etken olan ve üzerinde özenle çalışma yapılması gereken alanlardan biri eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve öğretim alanını geliştirmek ve verimli bir hale getirmek için birçok teknoloji …

Sosyal Medya Paylaşımlarının Duygu Analizi Yöntemiyle Sınıflandırılması

Özetçe— Sosyal medya kullanımı günümüzde çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış ile birlikte sosyal medya ortamlarında anlamlı-anlamsız veri yığınları meydana gelmektedir. Bu veri oluşumuna paralel olarak yeni çalışma alanları da oluşmuştur. Duygu analizi, bu büyük veri içerisinden anlamlı bilgiler çıkarmada kullanılan önemli bir çalışma alanıdır. Duygu analizi çalışması, bir metindeki ifadenin olumlu, tarafsız veya …

Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Dersi BONUS ÖDEVİ

Ekli dökümanı indiriniz. Dökümandaki uygulama ödevlerini ( POLYBIUS, SEZAR) doğru bir şekilde yapıp çalışır haldeki kodu, ekran görüntüsü (videolu açıklama da olabilir), açıklamalı dökümanı ile birlikte gönderen ilk on arkadaşımıza ödül bonus verilecektir 🙂 Ödev cevapları  muhammetbaykara23@gmail.com  adresine gönderilecektir. kriptoloji_steganografi BONUS UYGULAMA ÖDEVİ  

YMT 311 ÖDEV ŞABLONU VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Aşağıdaki linklerde örnek bir proje şablonu ve değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. Yapılan proje dökümantasyonlarının yazımında copy/paste oranı %25’i geçmeyecek şekilde içerik özgün olmalıdır. Benzerlik oranı %25 i geçen dökümanlar ya değerlendirmeye alınmayacak ya da yeniden hazırlanması için geri verilecektir. Ödev ve Proje Değerlendirme Ölçütleri ymt311projesablonu

Bir Siber Saldırının Senaryosu

Bu kısımdaki dökümanlarda, YMT 311 Bilgi Sistemleri ve Güvenliği dersini alan arkadaşlarımız için bazı araştırma ipuçları yer almaktadır. Bazı güncel olası araştırma ve çalışma konuları ayrıca yayınlanacaktır. Bir_Saldırının_Senaryosu Bir_Saldırının_Senaryosu-2 Google-Hacking