Sosyal Medya Paylaşımlarının Duygu Analizi Yöntemiyle Sınıflandırılması

Özetçe— Sosyal medya kullanımı günümüzde çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış ile birlikte sosyal medya ortamlarında anlamlı-anlamsız veri yığınları meydana gelmektedir. Bu veri oluşumuna paralel olarak yeni çalışma alanları da oluşmuştur. Duygu analizi, bu büyük veri içerisinden anlamlı bilgiler çıkarmada kullanılan önemli bir çalışma alanıdır. Duygu analizi çalışması, bir metindeki ifadenin olumlu, tarafsız veya negatif olup olmadığını nesnel olarak gösterir. Yani içeriğin pozitif, negatif ya da nötr olup olmadığını belirleme işlemidir. Bu çalışmada belirli bir twitter kullanıcısına ait paylaşımların duygu analizi yöntemiyle analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz aşamasında Bayes algoritması kullanılmıştır. Ayrıca kullanıcıların paylaşımlarının içeriklerine göre kategorisel olarak (haber, siyaset, kültür) sınıflandırılması başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler — sentiment analizi; veri madenciliği; büyük veri; sosyal medya analizi

Classification of Social Media Shares Using Sentiment Analysis

Abstract— The use of social media is increasing rapidly today. With this increase, there is a lot of meaningful and meaningless data in social media environments. Parallel to this data formation, new working areas have also been formed. Sentiment analysis is an important area of study for generating meaningful information from this large data set. The sentiment analysis study, objectively indicates whether a phrase is positive, neutral or negative. That is, it is the process of determining whether the content is positive, negative or neutral. In this study, the analysis of the shares belonging to a certain Twitter user was performed by sentiment analysis method. Bayes algorithm is used in the analysis phase. Moreover, classification of users’ categorization (news, politics, culture) according to their content has been successfully accomplished.

Keywords — sentiment analysis; data mining; big data; social media analysis

Sosyal Medya Paylaşımlarının Duygu Analizi Yöntemiyle Sınıflandırılması (TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

56 − 51 =