Ağ Sistemleri Dersi İçin Önemli Duyuru

Özellikle Ağ Sistemleri dersini tekrar alan öğrenci arkadaşlarımızın gelen maillerine toplu bir cevap olarak bu kısımda bazı araştırma ödevi konularını paylaşmak istiyorum. Özellikle dersi tekrar alan arkadaşlarımız olmak üzere aşağıda paylaştığım konularda araştırma yapmak isteyen tüm arkadaşlarımız irtibata geçip isim yazdırabilirler. Yapılan ödevler raporlanacaktır. Rapor özgünlük ve içeriğine göre ek puan verilecektir.

 1. Sdn Projelerinin İncelenmesi ve Analizi

a. Onos

Bir Linux Vakfı Projesi olan Açık Ağ İşletim Sistemi (ONOS), ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik, yüksek performans ve soyutlamalara sahip uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için servis sağlayıcıları için yazılım tanımlı bir ağ işletim sistemidir.

https://github.com/opennetworkinglab/onos

b. OpenContrail

OpenContrail, bulut için Juniper Networks’ün açık kaynaklı ağ sanallaştırma platformudur. Ağ sanallaştırması için gerekli tüm bileşenleri sağlar: SDN denetleyicisi, sanal yönlendirici, analiz motoru ve yayınlanmış kuzey yönünde API’ler. REST API’sı, operasyonel ve analitik verileri sistemden yapılandırır ve toplar.

https://github.com/Juniper/contrail-controller

c. OpenDaylight

The Linux Foundation’da bir OpenDaylight Foundation projesi olan OpenDaylight, servis sağlayıcılar ve işletmeler için programlanabilir, yazılım tanımlı bir ağ platformudur. Bir mikro servis mimarisi temelinde, çoklu tedarikçi ortamlarda bir dizi donanımda ağ hizmetlerini sağlar.

https://github.com/opendaylight

d. Open VSwitch

Bir Linux Vakfı projesi olan Open vSwitch, üretim açısından kaliteli, çok katmanlı bir sanal anahtardır. NetFlow, sFlow, IPFIX, RSPAN, CLI, LACP ve 802.1ag gibi standart yönetim arabirimlerini ve protokollerini desteklerken programlı genişletme yoluyla büyük ağ otomasyonu için tasarlanmıştır. VMware’in vNetwork’ine dağıtılan vswitch veya Cisco’nun Nexus 1000V benzeri çoklu fiziksel sunuculardaki dağıtımları destekliyor.

https://github.com/openvswitch/ovs

e. OPNFV

Bir Linux Vakfı Projesi olan Ağ İşlevleri Sanallaştırması için Açık Platform (OPNFV), kurumsal ve servis sağlayıcı ağları için referans bir NFV platformudur. NFV uygulamaları için uçtan uca bir platform oluşturmak için hesaplama, depolama ve ağ sanallaştırması için upstream bileşenleri bir araya getirir.

 1. IP Spoofing Gösterimi

Proje kapsamı:

IP sızdırma, saldırganın IP üstbilgisindeki kaynak adresini sahte bir IP adresine yönlendiren bir güvenlik saldırısı türüdür. Proje, bir test laboratuvarında Scapy gibi paket işleme araçlarını kullanarak IP sızdırma konsepti kavramını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Donanım ve yazılım:

 1. Üç PC (Ubuntu ve Windows)

2.Scapy ve Python

3.Wireshark

4.Switch (1nos)

5.Ağ kabloları

 1. Paket Kaybı Test Araçlarının İncelenmesi

http://projectsinnetworking.com/packet-loss-testing-tool/

 1. Bulut İşletim Sistemlerinin İncelenmesi

Apache Mesos – veri merkezi için bir işletim sistemi çekirdeği olarak da tanımlanan açık kaynaklı bir küme yönetimi aracı.

CoreOS – Büyük ölçekli küme dağıtımlarını yürütmek için tasarlanmış hafif bir Linux dağıtımı.

OSv – OSv, bir hypervisor’un üzerine tek bir uygulama çalıştırmak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir bulut işletim sistemidir.

Platform-as-a-Service

Apache Stratos – Apache Tomcat, PHP ve MySQL uygulamalarını çalıştırmaya yardımcı olan açık kaynaklı bir kurumsal PaaS çerçevesi.

Deis – Deis, Herokiden esinlenmiş bir iş akışına sahip hafif bir PaaS sunmak için Docker ve CoreOS üzerine kurulmuş açık bir kaynak PaaS’dir.

 1. Ağ Denetleme ve Test Araçlarının incele kurulup çalıştırılması ve örnek bir analiz gerçekleştirilmesi
 2. Kablosuz Şarj Teknolojilerinin (Wireless Charging Technologies) İncelenmesi, Mevcut Uygulamalarının Kullanım Alanlarının Araştırılması

http://ieeexplore.ieee.org/document/7327131/

 1. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan Protokollerin Araştırılması, İncelenmesi
 2. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan Teknolojilerin Araştırılması, İncelenmesi
 3. Sağlık Sektöründe Kullanılan Kablosuz Algılayıcı Ağ Yöntem ve Araçlarının İncelenmesi
 4. Nesnelerin İnterneti Uygulamalarında Kullanılan Açık Kaynak Araçlarının İncelenmesi, Karşılaştırılması

http://www.kdnuggets.com/2016/07/open-source-tools-internet-things.html

 1. Nesnelerin İnterneti Uygulamalarında Kullanılan Açık Kaynak Araçlarının kategorisel olarak incelenmesi

https://www.datamation.com/mobile-wireless/51-open-source-tools-for-the-internet-of-things-1.html

 1. Sağlık Alanında Kullanılan IOT Cihazlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
 2. Akıllı Ev Teknolojileri Alanında Kullanılan IOT Cihazlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
 3. En Çok Kullanılan Ağ Diyagramı, Topoloji ve Haritalama Yazılımlarının İncelenmesi

https://www.pcwdld.com/top-10-network-diagram-topology-and-mapping-software

 1. OSI Katmanlarında oluşabilecek güvenlik zafiyetlerinin ve katman bazlı gerçekleştirilebilecek saldırılarının araştırılması
 2. Yönlendirme (Routing) Protokollerinin Detaylı Olarak İncelenmesi ve karşılaştırılması
 3. Yönlendirme (Routing) Algoritmalarının Detaylı Olarak İncelenmesi ve karşılaştırılması
 4. Ağ sistemleri dersi için konuları içeren animasyonların hazırlanması
 5. M2M Teknolojisi ve Potansiyel Uygulama Alanlarının ve bu alanda kullanılan Cihazların İncelenmesi

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FArastirma_Raporlari%2FMakineler_Arasi_Iletisim_(M2M).pdf

 1. Cisco Packet Tracer İle Ağ Uygulamaları
 2. Ağ Benzetim ve Modelleme Araçlarının 2 li gruplar halinde Kurulup karşılaştırılması (10 Farklı kişiye verilebilecektir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 + 6 =