Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi Dersi Dönem Proje Önerisi -1

Yeniden Yapılandırma (Refactoring) Yoluyla Yazılım Kalitesini Artırma
Yazılım kod yönetimi, yazılım mimarları ve yazılım geliştiricileri tarafından ihtiyaç duyulan bir diğer kilit beceri haline gelmiştir. Yazılımdaki boyut, yazılımdaki özelliklerin sayısı arttıkça artar. Kod yeniden yapılandırma, kod bakım maliyetini azaltma işlemidir. Koddaki çıkarma, taşıma yöntemleri, alanlar veya sınıflar gibi birçok farklı teknikle başarılır. Bu çalışmada, kodun bakım yapılabilirliğinin artırılması üzerine odaklanılmalı farklı refaktoring teknikleri incelenmeli ve bunlar geliştirilmelidir.

Daha yüksek sürdürülebilirlik ile sonuçlanan, geri alma sürecini iyileştirmek için bir algoritma önerilebilir. Önerilen algoritmamızın geçerliliğine bakmak için, Junit gibi teknikler kullanılabilir ve kodu analiz etmek ve sonuç metrikleri oluşturmak için tekrar uygulanabilir.
Proje 1: Refactoring Yöntemlerinin İncelenmesi ve Mevcut Yazılımlara Uygulanarak Kalite Değerlendirmesi

Refactoring yaklaşımı, yazılımın dış faaliyetlerine zarar vermeden kodun içyapısını hassaslaştırmak için kullanılır. Yeniden düşünme yaklaşımı, hataları düzelterek veya yeni özellikler ekleyerek yazılımın karmaşıklığını azaltmak için kullanılır. Ayrıca, yazılımın performansını geliştiren bir yenileme yöntemidir. Yazılımın kalitesini artırmak için yeniden yapılanma sürecine dahil edilmiştir. Bu yaklaşımının amacı, yazılım kodunu korumak ve daha sağlıklı kılmaktır.

Kaynak kodu dönüştürme işlemi, yeniden yapılandırma yoluyla yapılabilir. Elde edilen dönüşüm, yeniden yapılandırma yoluyla gözlemlenebilir davranışı değiştirmeden yazılımın anlaşılmasını kolaylaştırır. Doğru yerde bulunan kodda kullanılan farklı geri dönüş yöntemleri yazılım kalitesinde artan iyileşme için faydalıdır. Yazılım kalitesinin iyileştirilmesi için kusurları gidermek veya azaltmak için, elle geri alma işlemi yapılır. Yeniden düşünmenin asıl amacı, kaliteyi arttırmak için kodun güvenli bir şekilde değiştirilmesidir. Kodu düzeltmek için yeniden düzenleme teknikleri kullanılır. Uygun nitelik nitelikleri ve metriklerle uygulanması için farklı refactoring teknikleri oluşturulmuştur. Yazılım bakım yapılabilirliğinin maliyeti, yazılım kodundaki yeniden yapılandırmayı kullanarak uzun süre azaltılabilir. Var olan yazılım sorunları, yazılım kodunu yeniden yapılandırma yardımı ile geliştirerek kaldırılabilir. Yazılım, kodu manipüle ederek geliştirilebilir. Yeniden harekete geçirme eylemi, süreçlerini kabul etme amacıyla iç faaliyetleri değiştirebilir. Yazılım geliştirme sürecinde, yazılım sistemi ilk önce uygular ve daha sonra uygulama amacı için kod yazılır.

Yazılımın kalitesi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Yüksek güç tüketimi gibi faktörler yürütme süresini uzatmakta, kullanılan ilave bellek de incelendi. Yeniden düzenleme işlemi, koda yeni özellikler ekleyerek ve kötü kokuları kaldırarak yazılım kalitesini yükseltir. Yinelenen kod, uzun metot, uzun sınıf, uzun parametre listesi, switch ifadeleri, mesaj değişimi, nesneler arasında çok fazla iletişim gibi bazı kötü kokular.

Refactoring Araçları:
Refactoring Essentials

Refactoring Essentials, C # ve VB.NET kodunun yeniden yapılandırılması için açık kaynak kodlu ücretsiz bir Visual Studio uzantısıdır. Kodu daha iyi okumayı kolaylaştıran uzantı, kod kalitesini ve C # kodunu Visual Basic’de nasıl geliştirileceğine (VB – C # arasındaki tersine) ilişkin öneriler sağlar. VS Refactoring Essentials, bir Visual Studio uzantısı, NuGet, yapı sunucuları / IDE’ler için paketlenmiş ve Refactoring Essentials derlemesidir (bir başvuru kaynağından çözümünüze eklenebilir).

JustCode
JustCode, kod analizi ve yeniden yapılandırma için bir Visual Studio uzantısıdır. Geliştirici topluluğu, çoğunlukla bu aracı, .NET gelişimini artırmak için Visual Studio’nun çevik bir geliştirme eklentisi olarak kullanmaktadır. JustCode, hızlı ipuçları, kod üretimi, birim test çalıştırıcısı ve akıllı yeniden yapılandırma ile doğal iş akışında sorunsuz bir şekilde bütünleşir. C #, VB.NET, ASP.NET, XAML, Razor, CSS, JavaScript ve HTML için özellikler sunar; çok dilli çözümleri de destekler. JustCode aynı zamanda kod gezinme ve arama, kod oluşturma, kod şablonları, hata ayıklama için ayrıştırma ve benzeri özellikler sunar.

ReSharper
ReSharper, C #, VB.NET, XAML, ASP.NET, ASP.NET MVC, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML ve XML için kullanılabilen bir kod kalite analizi ve düzeltme aracıdır. Jetbrains tarafından geliştirilen, ünlü bir kod verimliliği sağlama aracıdır. ReSharper, bir kod kalitesi analizi, gezinme ve arama, kodlama yardımı, yeniden yapılandırma, kod üretimi, kod şablonları, kod temizleme, birim testi, uluslararasılaştırma, ASP.NET ve ASP.NET MVC Araçları, XAML düzenleme araçları, çapraz dil işlevi ile bir geliştiriciye yardımcı olabilir.

CodeRush
CodeRush, geliştiricilerin daha iyi kodlar daha hızlı yazmasına yardımcı olur; hızlı refactoring, test durumlarını hızlı bir şekilde çalıştırma ve kusurları bulma ve düzeltme becerisi de sağlar. CodeRush, geliştiricilerin aşırı verimlilikle kaynak kodunu yaratmalarını ve bakımlarını kolaylaştırır. CodeRush, test odaklı geliştirme için önerilir; hiçbir şey CodeRush’dan daha hızlı değildir. Çözümünüzün hangi bölümlerinin birim testler tarafından kapsandığını bulmak için tüm bir projeyi taramak için kod kapsama alanı özellikleri analiz edilmiştir. CodeRush, tek bir tuş vuruşuyla yeni test kutuları oluşturmanızı sağlar. Ayrıca, NUnit, xUnit, MSpec ve MSTest çerçevelerini kullanarak yazılmış birim sınamalarını da algılar. Analiz teşhis özelliği, olası kod sorunlarını ve kod kokularını algılamanıza ve düzeltmenize yardımcı olur. Kod görselle ve sezgisel olarak hata ayıkla, CodeRush, karmaşık kodu incelemeyi kolaylaştırır.

Visual Assist X
Visual Assist, kod önerileri geliştirmek için Visual Studio’nun bir eklentisidir; geri bildirim komutları ve temel sözdizimi hataları ile yazım denetimi desteğini sağlar. Visual Assist, kodun karmaşıklığını azaltır, okunabilirliğini artırır ve kodunuzu yeniden yapılandırarak genişletilebilir hale getirir. Visual Assist, Visual Studio 2017 Topluluk sürümüyle Visual C ++ desteği eklemiştir.

DPack
DPack, geliştiricinin üretkenliğini artırmak, tekrar eden süreçleri otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Studio özelliklerini genişletmek için Microsoft Visual Studio araçlarının ücretsiz bir koleksiyonudur. DPack, geliştiricinin çözüm dosyalarını, türlerini, belirli tür üyelerini, yöntemlerini veya özelliklerini hızla bulmasını sağlayan çeşitli tarayıcı araçları sağlar.

JS Refactor
JS Refactor, geliştirme sürecini hızlandırmaya ve JavaScript geliştiricisinin geliştirme süresini azaltmaya yardımcı olması için yeniden yapılandırmalar eklemek için kullanılan bir Visual Studio kod uzantısıdır.

Code Style Enforcer
Bu araç, herhangi biri yapılandırılabilir kod kurallarını ihlal ettiğinde, C # kod düzenleyicisinde anında görsel geri bildirim sağlar. Varsayılan kurallar, mevcut en eksiksiz kod standardı olan C # kodlama standartlarına dayalıdır ve indirmek ücretsizdir.

BU ÖNERİ İÇİN İNCELENEBİLECEK KAYNAKLAR    Kaynak1  Kaynak2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

48 + = 52