• NETİX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI

Gereksinim Analizinde Sorma Yöntemi

Yazılım mühendisliği projelerinin geliştirilmesi sürecinde en önemli unsurlardan birisi de mevcut sistemin incelenmesidir. Mevcut sistemlerin incelenmesi bizlere gereksinim analizinin doğru bir biçimde yapılabilmesi için somut spesifikasyonlar sağlamaktadır. Genel olarak müşteri ile görüşmeler ve mevcut sistemin incelenmesi sonucunda gereksinim analizi dökümanı üretilir. Ayrıca önemli bir diğer unsur ise yeni sistem için mantıksal bir modelin ortaya konulmasıdır. …

YMH114 Dersi Projeleri

BU LİSTE SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR. LİSTEDE NUMARASI OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZIN İRTİBATA GEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.A Şubesi Projeleri 16541069: Mobil Tabanlı Teknolojilerin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama Olarak: Rehber/Asistan 15542021: Mobil Tabanlı Dijital Garanti Belgesi 15542023: Web Tabanlı Sistemlerin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama: Otistik Bireyler İçin Çevrimiçi Rehabilitasyon Sistemi 15541013: Kıyafet Simulatörü Uygulamalarının İncelenmesi ve Geliştirilmesi 15542005: Web Tabanlı …

YMH 114 DUYURU

15-16 Mart tarihindeki gündüz şubesi YMH114 derslerinde; Amaç dökümanı, kapsam dökümanı, maliyet kestirimi ve hesaplamaları, gereksinim ve sistem çözümleme dökümanlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Derse buna göre katılım sağlanması gerekmektedir. Ayrıca hazır anketlerden bazıları gerçekleştirilecektir.

YMH 114 5. HAFTA

4. Hafta (08-09.03.2017): Bu bölümde, yazılım geliştirme aşamalarından kullanıcı kesimini en çok ilgilendiren aşama olan çözümleme aşamasında kullanılan yöntem ve araçlar olan Kullanıcı arayüzü prototipleme, veri modelleme, süreç işlem modelleme ve veri toplama yöntemleri açıklanmaktadır. YMT114 5.Hafta

GEREKSİNİM ANALİZİ SÜRECİ VE ÖNEMİ

Gereksinim analizi aşaması, mühendislik süreci ve özellikle de yazılım geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. Bazı kaynaklar ilk aşama olarak Planlama aşamasını ele alır. Bazı kaynaklar ise Planlamayı ayrı bir aşama olarak ele almayıp gereksinim analizi ile birlikte değerlendirir. Yapı olarak: yeni veya değiştirilmiş bir ürün için karşılanması gereken ihtiyaçları veya koşulları belirleyen ve bu süreçte yararlanıcılar …

Gantt Diyagramı

Gantt Diyagramı –Gantt çizelgesi, Henry Gantt tarafından geliştirilen ve süreç yönetiminin planlı olması amacıyla oluşturulmuş bir çizelgedir. -Çubuk şeması olarak da adlandırılır. -Projelerde planlanan görevlerin zaman ölçekli bir hat üzerinde grafiksel olarak gösterilmesi temeline dayanmaktadır. -Dünyada en yaygın proje yönetim aracı olma özelliğini sürdürmektedir (yaklaşık %80). -Birinci Dünya Savaşında büyük kargo gemisi inşa projelerinin planlamasında …

YMH 114 4. HAFTA

4. Hafta (01-02.03.2017): Yazılım mühendisliğinin temelleri dersinin bu haftasında planlama konusu değerlendirilmiştir. Bu aşamada öne çıkan bazı olgular şöyle verilebilir: Proje Kaynaklarının Belirlenmesi Proje Maliyetlerinin Kestirilmesi Proje Ekip Yapısının Oluşturulması Ayrıntılı Proje Planının Yapılması Projenin İzlenmesi Proje planı, tüm proje süresince sürekli olarak kullanılacak, güncellenecek ve gözden geçirilecek bir belge olduğundan başarılı bir proje geliştirebilmek …

2017’de Yatırım Alan 7 TÜRK Girişimi

Özellikle üniversitelerin kuluçka merkezleri açması ve devlet destekleriyle hızlanan startup kültürü, melek yatırım ağlarıyla birlikte Türkiye’den de internet milyonerlerinin çıkabileceğine olan inancı arttırdı. 2017 başlayalı henüz çok kısa bir süre oldu ama çok sayıda yatırım gerçekleşti. Aşağıda bu yatırımlardan bazıları kısaca açıklanıyor. Darısı öğrencilerimizin başına 😉 JETRACT Hüseyin Nalbantoğlu ve Orhan Öztürk tarafından kurulan girişim …

YMH 114 3. HAFTA

3. Hafta (22-23.02.2017): YMH 114 HAFTA 3   A Şubesi QUIZ Sonuçları 14542025-           50 15541013-           90 15541024-           80 15541049-           60 15541061-           40 15542001-           60 15542003-           80 15542005-           80 15542007-           60 15542011-           50 15542015-           50 15542017-           80 15542019-           80 15542023-           60 15542025-           60 16541009-           70 16541013-           70 16541015-           60 16541017-           60 16541019-           30 16541023-           70 16541025-           …

Araştırma projeleri için bazı veri tabanları

Derslerimiz kapsamında verilen araştırma projeleri için kullanılabilecek bazı veri tabanları aşağıda mevcuttur. Projelerdeki mevcut sistem analizlerinde ve literatür çalışmalarında başvurulması şiddetle önerilir. IEEE xplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp Science Direct http://www.sciencedirect.com/ Google Akademik http://scholar.google.com.tr Turcademy http://www.turcademy.com/