YMH 114 8. HAFTA

Yazılım Doğrulama ve Geçerleme Yazılım üretimi boyunca, “Doğru Yazılımı mı üretiyoruz?” ve “Yazılımı doğru olarak üretiyor muyuz?” sorularının yanıtlarını araştıran doğrulama ve geçerleme yöntemleri bu bölümde açıklanmaktadır. YMT114 8.Hafta Yazılım Doğrulama ve Geçerleme (BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

YMH 114 7. HAFTA

Yazılım Gerçekleştirme : Bu bölümde, yazılım geliştirme ortamları tanıtılmakta ve kodlama yöntemleri açıklanmaktadır. Program karmaşıklığının ölçümü üzerine yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan Mc Cabe karmaşıklık ölçütü ve kod gözden geçirme teknikleri bu bölümde tanıtılmaktadır. YMT114 7.Hafta Gerçekleştirim( BELGE İÇİN TIKLAYINIZ)

YMH 114 6. HAFTA

Bu bölümde, yapısal sistem geliştirme metodolojisine göre yapılan bir çözümlemenin tasarıma dönüştürülmesi, tasarım kavramları, veri tasarım ve süreç tasarım yöntemleri açıklanmaktadır. Her tür yazılım için gerekecek ortak alt sistemler tanıtılmaktadır. BELGE İÇİN TIKLAYINIZ

Sınıf Diyagramları

Sınıf Diyagramları Sınıf diyagramı statik bir diyagramdır. Bir uygulamanın statik görünümünü temsil eder. Sınıf diyagramı sadece bir sistemin farklı yönlerini görselleştirmek, açıklamak ve belgelemek için değil aynı zamanda yazılım uygulamasının yürütülebilir kodunu oluşturmak için kullanılmaktadır. Sınıf diyagramı bir sınıfın niteliklerini ve işlemlerini ve ayrıca sistem üzerinde uygulanan kısıtlamaları açıklar. Sınıf diyagramları nesne odaklı dillerin modellemesinde …

Nesne Diyagramları

Nesne Diyagramları Nesne diyagramları sınıf diyagramlarından türetilir, böylece nesne diyagramları sınıf diyagramlarına bağımlıdır. Nesne diyagramları, bir sınıf diyagramının bir örneğini temsil eder. Temel kavramlar sınıf diyagramları ve nesne diyagramları için benzerdir. Nesne diyagramları aynı zamanda bir sistemin statik görünümünü de temsil eder, ancak bu statik görünüm belirli bir anda sistemin anlık görüntüsüdür. Nesne diyagramları, bir …

Gereksinim Analizinde Sorma Yöntemi

Yazılım mühendisliği projelerinin geliştirilmesi sürecinde en önemli unsurlardan birisi de mevcut sistemin incelenmesidir. Mevcut sistemlerin incelenmesi bizlere gereksinim analizinin doğru bir biçimde yapılabilmesi için somut spesifikasyonlar sağlamaktadır. Genel olarak müşteri ile görüşmeler ve mevcut sistemin incelenmesi sonucunda gereksinim analizi dökümanı üretilir. Ayrıca önemli bir diğer unsur ise yeni sistem için mantıksal bir modelin ortaya konulmasıdır. …

YMH114 Dersi Projeleri

BU LİSTE SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR. LİSTEDE NUMARASI OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZIN İRTİBATA GEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.A Şubesi Projeleri 16541069: Mobil Tabanlı Teknolojilerin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama Olarak: Rehber/Asistan 15542021: Mobil Tabanlı Dijital Garanti Belgesi 15542023: Web Tabanlı Sistemlerin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama: Otistik Bireyler İçin Çevrimiçi Rehabilitasyon Sistemi 15541013: Kıyafet Simulatörü Uygulamalarının İncelenmesi ve Geliştirilmesi 15542005: Web Tabanlı …

YMH 114 DUYURU

15-16 Mart tarihindeki gündüz şubesi YMH114 derslerinde; Amaç dökümanı, kapsam dökümanı, maliyet kestirimi ve hesaplamaları, gereksinim ve sistem çözümleme dökümanlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Derse buna göre katılım sağlanması gerekmektedir. Ayrıca hazır anketlerden bazıları gerçekleştirilecektir.

YMH 114 5. HAFTA

4. Hafta (08-09.03.2017): Bu bölümde, yazılım geliştirme aşamalarından kullanıcı kesimini en çok ilgilendiren aşama olan çözümleme aşamasında kullanılan yöntem ve araçlar olan Kullanıcı arayüzü prototipleme, veri modelleme, süreç işlem modelleme ve veri toplama yöntemleri açıklanmaktadır. YMT114 5.Hafta