GEREKSİNİM ANALİZİ SÜRECİ VE ÖNEMİ

Gereksinim analizi aşaması, mühendislik süreci ve özellikle de yazılım geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. Bazı kaynaklar ilk aşama olarak Planlama aşamasını ele alır. Bazı kaynaklar ise Planlamayı ayrı bir aşama olarak ele almayıp gereksinim analizi ile birlikte değerlendirir. Yapı olarak: yeni veya değiştirilmiş bir ürün için karşılanması gereken ihtiyaçları veya koşulları belirleyen ve bu süreçte yararlanıcılar …

Gantt Diyagramı

Gantt Diyagramı –Gantt çizelgesi, Henry Gantt tarafından geliştirilen ve süreç yönetiminin planlı olması amacıyla oluşturulmuş bir çizelgedir. -Çubuk şeması olarak da adlandırılır. -Projelerde planlanan görevlerin zaman ölçekli bir hat üzerinde grafiksel olarak gösterilmesi temeline dayanmaktadır. -Dünyada en yaygın proje yönetim aracı olma özelliğini sürdürmektedir (yaklaşık %80). -Birinci Dünya Savaşında büyük kargo gemisi inşa projelerinin planlamasında …

YMH 114 4. HAFTA

4. Hafta (01-02.03.2017): Yazılım mühendisliğinin temelleri dersinin bu haftasında planlama konusu değerlendirilmiştir. Bu aşamada öne çıkan bazı olgular şöyle verilebilir: Proje Kaynaklarının Belirlenmesi Proje Maliyetlerinin Kestirilmesi Proje Ekip Yapısının Oluşturulması Ayrıntılı Proje Planının Yapılması Projenin İzlenmesi Proje planı, tüm proje süresince sürekli olarak kullanılacak, güncellenecek ve gözden geçirilecek bir belge olduğundan başarılı bir proje geliştirebilmek …

2017’de Yatırım Alan 7 TÜRK Girişimi

Özellikle üniversitelerin kuluçka merkezleri açması ve devlet destekleriyle hızlanan startup kültürü, melek yatırım ağlarıyla birlikte Türkiye’den de internet milyonerlerinin çıkabileceğine olan inancı arttırdı. 2017 başlayalı henüz çok kısa bir süre oldu ama çok sayıda yatırım gerçekleşti. Aşağıda bu yatırımlardan bazıları kısaca açıklanıyor. Darısı öğrencilerimizin başına 😉 JETRACT Hüseyin Nalbantoğlu ve Orhan Öztürk tarafından kurulan girişim …

YMH 114 3. HAFTA

3. Hafta (22-23.02.2017): YMH 114 HAFTA 3   A Şubesi QUIZ Sonuçları 14542025-           50 15541013-           90 15541024-           80 15541049-           60 15541061-           40 15542001-           60 15542003-           80 15542005-           80 15542007-           60 15542011-           50 15542015-           50 15542017-           80 15542019-           80 15542023-           60 15542025-           60 16541009-           70 16541013-           70 16541015-           60 16541017-           60 16541019-           30 16541023-           70 16541025-           …

Araştırma projeleri için bazı veri tabanları

Derslerimiz kapsamında verilen araştırma projeleri için kullanılabilecek bazı veri tabanları aşağıda mevcuttur. Projelerdeki mevcut sistem analizlerinde ve literatür çalışmalarında başvurulması şiddetle önerilir. IEEE xplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp Science Direct http://www.sciencedirect.com/ Google Akademik http://scholar.google.com.tr Turcademy http://www.turcademy.com/    

YMH 114 2. HAFTA

2. Hafta (15-16.02.2017): 2. HAFTA DERS SUNUMU 1. Spiral Model Planlama ◦ Üretilecek ara ürün için planlama, amaç belirleme, bir önceki adımda üretilen ara ürün ile bütünleştirme Risk Analizi ◦ Risk seçeneklerinin araştırılması ve risklerin belirlenmesi Üretim ◦ Ara ürünün üretilmesi Kullanıcı Değerlendirmesi ◦ Ara ürün ile ilgili olarak kullanıcı tarafından yapılan sınama ve değerlendirmeler …

YMH114 için Kullanılabilecek Bazı Araçlar

BAZI UML VE DİYAGRAM ÇİZİM ARAÇLARI ARGO UML; http://argouml.tigris.org/ ALTOVA U MODEL; https://www.altova.com/umodel.html VISUAL PARADIGM    https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp   IBM RETIONAL SOFTWARE ARCHITECT    https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/   Online Diagram Software  GEN MY MODEL https://www.genmymodel.com/ Microsoft Visio  https://indir.firat.edu.tr  BAZI PROJE YÖNETİM ARAÇLARI REDMINE  ;  http://www.redmine.org/ Microsoft Project Professional  https://indir.firat.edu.tr/ Taiga https://taiga.io/ JIRA : Jira Platformu: Jira Software, Bitpocket, …

Net Akademi Eğitimleri Hakkında Bilgilendirme

Net Akademi’nin Java, C#, ASP.NET MVC ve Android eğitimlerini alarak, yazılım dünyasının ve sektörün en popüler programlama dilleriyle uygulamalar geliştirebilirsiniz. 36 saatlik programlar kapsamında; akıllı telefon pazarının %80’ninden fazlasına hâkim olan Android platformunda mobil uygulamalar geliştirmeyi öğrenebilir, sektörün önemli programlama dillerinden olan Java ile mesleki hayatınızda hızlı bir adım atabilirsiniz. Ayrıca sektörün en geniş yayılımlı …