İçeriğe geç

Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dersi 2. Hafta

Dersin 1. Haftasında anlatılan kısımlar;

Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dersi I. Hafta

 

Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dersi 2. Hafta İçeriği;

Bilgisayar Bilimlerine Giriş- Ders İçeriği
• Bilgisayar Ölçü Birimleri- Temel Kavramlar
• Boole Cebri
• Algoritma ve Akış Şemaları
• Programlama Dilleri
• İşletim Sistemleri
• Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojisi
• Sayı ve Kodlama Sistemleri
• Yazılım Mühendisliği
• Veri Yapıları ve Veri Modelleri
• Veritabanı Yönetimi ve SQL
• Yazılım Modelleme Dilleri

Haftanın Konusu
• Bilgisayar Ölçü Birimleri
• Temel Kavramlar-Alınacak Dersler
• Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri
• Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Konuları
• Bilgisayar Donanımı
• Merkezi İşlem Birimi
• Bellek
• Giriş/Çıkış Birimleri
• Bilgisayar Ağları
• Bilgisayar Yazılımı
• Yazılım
• İşletim Sistemi
• Algoritma/Programlama Dilleri
• Veri yapıları/ Veritabanları
• Veri Güvenliği
• Özet/Sorular/Tartışma

Bilgisayar Ölçü Birimleri-Nedir?
Bilgisayar ölçü birimleri, bilgisayarın hafızasında (RAM) işlenen, veri
kayıt ünitelerine (Hard Disk, DVD vb.) kaydedilen veya ağda (Örneğin
İnternette) transfer edilen verinin boyunu ölçmede kullanılan
birimlerdir.
-Veri Birimleri
-Ölçü Birimleri
-Hız Birimleri

Bilgisayar Ölçü Birimleri-Nelerdir?
Veri Birimleri
Bit- b : 0 veya 1 değerini alabilen en küçük veri birimi
Nibble- N: 4 bit’ten oluşan veri birimi
Byte-B: 8 bit’ten oluşan veri birimi
Word: 32 bit’ten oluşan veri birimi
Double Word:64 bit’ten oluşan veri birimi
Quad Word: 128 bit’ten oluşan veri birimi
Kilobyte- KB:1024 Byte
Megabyte- MB: 1024 Kilobyte
Gigabyte- GB: 1024 Megabyte
Terabyte- TB: 1024 Gigabyte
Petabyte-PB:1024 Terabyte
Exabyte-EB: 1024 Petabyte
Zettabyte- ZB: 1024 Exabyte
Yottabyte-YB:1024 Zettabyte

Bilgisayar Ölçü Birimleri-Terabyte Nedir?
• Terabayt (TB), sabit sürücü boyutunu ve aslında zaman zaman
girebileceğiniz bir sayıyı ölçmek için kullanılan en yaygın birimdir.
• Tek bir TB çok yer var. Sadece 1 TB değerinde bilgi saklamak için 728,177
disket veya 1,498 CD-ROM disk çeker.
• 2018 itibariyle, yeni, ortalama fiyatlı bilgisayar sabit diskleri 1 ila 3 TB
aralığındadır.
• Birçok ISS, 1 TB’de aylık veri kullanımını kapsamaktadır.
• Hubble Uzay Teleskobu, her yıl yaklaşık 10 TB yeni veri üretir.
• Yaklaşık 130.000 dijital fotoğraf 1 TB alan gerektiriyor.
• IBM’in ünlü Watson oyun oynama süper bilgisayarı 16 TB RAM’e sahip.
• 1 TB’lık veri bir trilyon bayttan biraz daha fazladır .

Bilgisayar Ölçü Birimleri
Ölçü Birimleri
• Inch : 2.54 cm
• Dots Per Inch (dpi): Inch başına düşen nokta sayısı
• Pixel: Noktacık. Ekrandaki en küçük birim (nokta)
• Resolution: Çözünürlük; yazıcılarda dpi birimi ile ifade edilir,
monitörde yatay ve düşey eksendeki toplam noktacık sayısı
Örn:1024×768

Bilgisayar Ölçü Birimleri
Hız Birimleri
• Hertz – Hz : Bir saniyedeki devir/yenileme/tekrar sayısı.
• Kilohertz – kHz: Saniyedeki 1000 Hertz’den oluşan hız birimi.
• Megahertz – MHz : Saniyedeki 1000 kHz’den oluşan hız birimi.
• Gigahertz – GHz: Saniyedeki 1000 MHz’den oluşan hız birimi.
• Flops: (floating point operations per second) saniyedeki reel sayılı işlem sayısı.
• Mflops: saniyedeki1000.000 Flops tan oluşan hız birimi
• GigaFlops: saniyedeki 1000 Mflopstan oluşan hız birimi
• bps: bits per second. Saniyedeki iletilen bit sayısı
• Bps: Bytes per second. Saniye iletilen byte sayısı.
• MIPS: Millions Instructions Per Second: saniyede milyon cinsinden komut sayısı
• Revolutions per minute: RPM: dakikadaki devir sayısı- HDD
• Bit rate: iletilen bit sayısı bit oranı
• Refresh rate: saniyedeki görüntü yenileme hızı

Temel Kavramlar-
• Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği
• Bilgisayar Organizasyonu: Merkezi İşlem Birimi, Bellek ve Saklama
Birimleri, Bellek hiyerarşisi, Giriş Çıkış Birimleri
• Bilgisayar Ağları
• Bilgisayar Yazılımı, Kod, Algoritma, Veri, Program
• İşletim Sistemleri

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri
• Mühendis: Teorik bilgi > Pratik, Hendese & Matematik
• Mühendislik: üretim, işletme, bakım
• Yazılım mühendisi: Mühendisliğin sistematik olarak yazılım alanına
uygulanması.
• Programcı(lık)!
• Programlama ?
• Programlanacak sistemlerin tasarımı,
• Platform, teknoloji ve metodolojilerin geliştirilmesi,
• Algoritmik, analitik düşünme yeteneği

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri
Tanım
• Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon,
enerji, iletişim, vb. gibi sektörlerin ve kamu kuruluşlarının yazılım tasarımını
hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulanması,
Görevler
• Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar, Müşterilerden aldığı
bilgiler doğrultusunda hazırlanacak yazılımın analizini yapar, tasarımını
yapar, programını yazar(implementation), programını test eder, yazdığı
programda eksiklik varsa düzeltir, yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale
getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak,
kullanıcıların eğitilmesini sağlar, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
• Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin; mantık yürütme ve tasarım
yeteneği olan, matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına
aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, ekip
çalışmasına ayak uydurabilen, yeni fikirlere açık (innovation),
kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Konuları
• Bilgisayarın matematiği, Ayrık Matematik
• Veri yapıları ve algoritmalar
• Veritabanları ve ilişkisel veri modeli
• İşletim sistemleri
• Mikroişlemciler ve gömülü sistemler
• Yazılım mühendisliği ve yazılım modelleme dilleri
• Algoritma analizi ve optimizasyon
• Nesneye yönelik programlama
• Web teknolojileri
• Yazılım tasarım ve mimarisi
• Yazılım kalite, doğrulama, geçerleme, test
• Yazılım mühendisliğindeki güncel gelişmeler

Bilgisayar Donanımı
•Merkezi İşlem Birimi (CPU)
•Ana Bellek (RAM)
•Ön Bellek (Cache Memory)
•BIOS (Basic Input Output System)
•Anakart-Motherboard
•Bilgisayar Kasası- Tower
•Sabit Disk (Hard disk-HDD)
•CD-ROM, DVD-ROM Sürücü
•Monitör (Ekran)
•Ekran Kartı-GPU
•Klavye
•Mouse (Fare)
•Yazıcı (printer)
•Çizici (plotter)
•Tarayıcı (scanner)
•Modem
•NIC

Bilgisayar Donanımı-CPU
• CPU-Central Processing Unit- Merkezi işlem birimi
• Bilgisayarın beyni
• Cache
• Hertz
• Komutları işler
• Hesaplamaları yapar-Aritmetic logic unit- ALU
• Bilgisayar içindeki bilgi akışını kontrol eder ve yönetir
• Makine dili, makine kodu 0xFB, assembly* add,
• *her işlemci ailesinin kendine has assembly dili vardır!
• RISC, CISC, von neuman ve Harvard mimari yaklaşımları

Bilgisayar Donanımı-Hafıza-Bellek-Depolama
• CPU’lar üzerlerinde hafıza birimlerine sahiptir ancak bunlar küçük ve
geçicidir
• Registerlar- cpu üzerindeki kayıtçılardır
• Cache bellek-
• Volatile – Geçici
• Daha büyük kapasite için RAM, ROM
• RAM(Random Access Memory), Ana bellek,
• ROM(Read Only Memory), (PROM, EPROM, EEPROM)
• Daha kalıcı hafıza için depolama birimleri
• Sabit Disk-HDD, Disket sürücü, USB Bellek vb.
• CD/DVD ROM
• Non-volatile – Kalıcı

Bilgisayar Donanımı-Bellek Hiyerarşisi

3.1 Bellek hiyerarşisi | Prof. Dr. Novruz Allahverdi Ders Notları ..::

Bilgisayar Donanımı- Giriş/Çıkış I/O Üniteleri

Bilgisayar Donanımı- Ağ donanımları
• Ethernet kartı-NIC- Anakarta entegre
• Modem, Modulator, demodulator
• Switch
• Router
• Gateway
• Firewall

İşletim Sistemi
• Yönetici, çatı yazılım
• DOS, Windows,
Linux, Unix, Android,
IOS, Pardus, GIBUX
• Çok kullanıcılı, çoklu
görev yönetimi,
• Multitasking!?
Multithreading

Algoritma, veri yapıları, programlama dilleri
• Algoritma
• Sonlu sıralı sayıda adım, yöntem, yol
• Genel, etkin, kesin bir metodoloji
• Girdi, veri işleme/analiz, çıkış üretme
• Algoritmaların ifade edilme şekilleri
• Akış şemaları
• Sözde/Kaba kod, pseudocode
• Sözel anlatım-Metinsel ifade
• Veri yapıları: verilerin bilgilere dönüştürülerek bellekte tutulma şekil ve
düzenini gösteren yapılardır.
• Programlama dilleri: Sürekli gelişen güçlü programlama ortam ve araçları

Algoritma, veri yapıları, programlama dilleri
• Veritabanları: Birbiri ile ilişkili verilerin tutulduğu yapılar
• Depolama
• Yetkilendirme
• Sorgulama
• RDBMS-İlişkisel veritabanı yönetim sistemi
• SQL-Yapısal sorgulama dili
• Oracle, MSSQL, sybase, PostgreSQL
• NoSQL

Veri Güvenliği
• Bilgi güvenliği, siber güvenlik
• Gizlilik(Con. Cry.), Bütünlük(Int. Öz.), Erişilebilirlik (Ava. MTTF vb.),
Yetkilendirme (Aut.), İnkar edilemezlik (Non rep. E-sig.)
• Siber güvenlik, istihdam gereksinimi
• ISO 27001, UEKAE BGYS 0001,
• 5651, 6698 yasalar
• NSA, NIST 800-026- Self-assesment

Bu kısma kadar verilen bilgilerin kısa anlatımını içeren VİDEO:

 

Ödevler için yardımcı videolar :

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici:

Von Neuman ve Harvard Mimarileri:

 

Tarih:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 3