İçeriğe geç

Dersler

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümümüzde uygulanan güncel derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl II. Yarıyıl
Kodu Dersin adı T U K AKTS Kodu Dersin adı T U K AKTS
FIZ111 Fizik I 4 0 4 6 FIZ112 Fizik II 3 0 3 5
FİZ105 Fizik Lab. I 0 2 1 2 FİZ106 Fizik Lab. II 0 2 1 2
MAT161 Matematik I 4 0 4 6 MAT162 Matematik II 4 0 4 6
TRD109 Türk Dili I 2 0 2 2 TRD110 Türk Dili II 2 0 2 2
YDI107 İngilizce I 2 0 2 2 YDI108 İngilizce II 2 0 2 2
YMH111 Algoritma ve Prog. I 3 2 4 5 YMH112 Algoritma ve Prog. II 3 2 4 6
YMH113 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 3 0 3 5 YMH114 Yazılım Müh. Temelleri 3 0 3 7
YMH115 Yazılım Mühendisliği Oryantasyonu 0 2 1 2
Toplam Kredi 18 6 21 30 Toplam Kredi 17 4 19 30
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl IV. Yarıyıl
Kodu Dersin adı T U K AKTS Kodu Dersin adı T U K AKTS
AIT209 Atatürk İlk. ve İnk. Tar I 2 0 2 2 AIT210 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II 2 0 2 2
İST215 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 4 MAT220 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
MAT215 Lineer Cebir 2 0 2 4 YMH210 İngilizce İletişim Becerileri 2 0 2 4
YMH211 Ayrık Yapılar 3 0 3 6 YMH212 Yazılım Gereksinimleri ve Analizi 3 2 4 4
YMH213 Mesleki İngilizce 2 0 2 3 YMH214 Sayısal Analiz 2 2 3 4
YMH215 Sayısal Tasarım 3 2 4 5 YMH216 Yazılım Ekonomisi 2 0 2 4
YMH217 Nesne Tabanlı Programlama 3 2 4 6 YMH218 Veri Yapıları 3 0 3 4
YMH220 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2 2
Toplam Kredi 18 4 20 30 Toplam Kredi 20 4 22 30
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl VI. Yarıyıl
Kodu Dersin adı T U K AKTS Kodu Dersin adı T U K AKTS
YMH311 Yazılım Tasarım ve Mimarisi 2 2 3 3 YMH310 Web Tasarımı ve Prog. 3 2 4 5
YMH313 İşletim Sistemleri 3 2 4 4 YMH312 Biçimsel Dil. ve Oto. Teo. 3 2 4 5
YMH315 Veritabanı Yönetim Sis. 3 2 4 3 YMH314 Fonksiyonel Programlama 3 2 4 5
YMH317 Algoritma Analizi 3 0 3 4 YMH316 İş Hukuku 2 0 2 3
YMH319 Programlama Dilleri 3 0 3 4
SEÇMELİ DERSLER 6 4 8 12 SEÇMELİ DERSLER 6 4 8 12
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
YMH321 Bilgi Sistemleri ve Güv. 3 2 4 6 YMH318 Optimizasyon Teknikleri 3 2 4 6
YMH323 Ağ Sistemleri 3 2 3 6 YMH320 Bilgisayarlı Grafik ve Ani. 3 2 4 6
YMH325 Mikroişlemciler ve Prog. 3 2 4 6 YMH322 Veri Madenciliği 3 2 4 6
YMH327 Mobil Programlama 3 2 4 6 YMH324 Çoklu Ortam Yazılımı Geliş. 3 2 4 6
YMH329 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 2 4 6 YMH326 Biyoinformatik 3 2 4 6
YMH331 Dağıtık Yazılım Mühendisliği 3 2 4 6 YMH328 Veritabanı Tas. ve Yön. 3 2 4 6
YMH333 Paralel Programlama 3 2 4 6 YMH330 Java Programlama 3 2 4 6
YMH335 Grafik Programlama 3 2 4 6 YMH332 Ağ Programlama 3 2 4 6
Toplam Kredi 20 10 25 30 Toplam Kredi 17 10 22 30
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl
Kodu Dersin adı T U K AKTS Kodu Dersin adı T U K AKTS
YMH411 İş Yeri Eğitimi 5 0 5 5 YMH412 Yazılım Kalite Güven. ve T. 3 2 4 6
YMH413 İş Yeri Uygulaması 0 15 8 15 YMH414 Bitirme Projesi 0 2 1 3
YMH415 Mesleki Uygulama-I 0 2 1 5 YMH416 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 3
YMH417 Mesleki Uygulama-II 0 2 1 5 YMH418 Yazılım Müh. Güncel Konular 3 2 4 6
SEÇMELİ DERSLER 6 4 8 12
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
YMH420 Yapay Zeka ve Uzman Sis. 3 2 4 6
YMH422 Oyun Tasarımı ve Prog. 3 2 4 6
YMH424 Hareketli Yazılım Geliştirme 3 2 4 6
YMH426 Sayısal Görüntü İşleme Yön. 3 2 4 6
YMH428 Robot Programlama 3 2 4 6
YMH430 E-Ticaret 3 2 4 6
YMH432 Büyük Veri Analizi 3 2 4 6
YMH434 Makine Öğrenmesi 3 2 4 6
Toplam Kredi 5 19 15 30 Toplam Kredi 14 10 19 30
TOPLAM Kredi 79 120 TOPLAM Kredi 82 120
       Toplam Teorik Ders Saati: 129       Toplam Uygulama Ders Saati: 67     ToplamDers Saati: 196     Uygulama Derslerinin Yüzdesi: % 34
Toplam AKTS Kredisi: 240
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl   VIII. Yarıyıl
Kodu Dersin adı T U K AKTS Kodu Dersin adı T U K AKTS
YMH419 Yazılım Müh. Güncel Konular 3 2 4 6 YMH436 İş Yeri Eğitimi 5 0 5 5
YMH421 Yazılım Kalite Güven. ve T. 3 2 4 6 YMH438 İş Yeri Uygulaması 0 15 8 15
YMH423 Bitirme Projesi 0 2 1 3 YMH440 Mesleki Uygulama-I 0 2 1 5
YMH425 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 3 YMH442 Mesleki Uygulama-II 0 2 1 5
SEÇMELİ DERSLER 6 4 8 12
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
YMH427 Oyun Tasarımı ve Prog. 3 2 4 6
YMH429 Hareketli Yazılım Geliştirme 3 2 4 6
YMH431 Yapay Zeka ve Uzman Sis. 3 2 4 6
YMH433 Sayısal Görüntü İşleme Yön. 3 2 4 6
YMH435 Robot Programlama 3 2 4 6
YMH437 E-Ticaret 3 2 4 6
YMH439 Büyük Veri Analizi 3 2 4 6
YMH441 Makine Öğrenmesi 3 2 4 6
Toplam Kredi 14 10 19 30 Toplam Kredi 5 19 15 30