İçeriğe geç

Bitirme Projeleri

Lisans Bitirme Tezi çalışmalarını benimle yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hususları dikkate almaları önerilir.
dijital-proje

 1. Bitirme Tezi Nedir? Bitirme Tez Ödevi Almak İçin Yapılması Gerekenler:
  • Bitirme tezi, lisans öğrenimi boyunca elde edilen mesleki tecrübelerin maksimum oranda yansıtılması gereken kapsamlı bir proje çalışmasıdır.
  • Güncel ve geçerli bir bitirme tez çalışması yapabilmek için çalışmalara erken başlamak gereklidir.
  • Bitirme tezini belirlemek ve çalışmalara başlamak için 3. sınıfın sonu ideal bir zamandır. Bu konuda görüşmeye gelebilirsiniz.
  • Bitirme tezi için görüşmeye gelecek arkadaşlarımızın belirli bir ön hazırlık yaparak görüş ve önerilerle gelmesi önemlidir. Böylelikle ilgi alanlarınıza göre yönlendirmeler yapılabilecektir.
  • Bitirme tezi almak için başvururken bir konu belirlemiş olmanız gerekir.
  • Bitirme tezi yönetimi için her öğretim üyesine belirli sayıda bitirme ödevi öğrencisi düşmektedir. Burada kota, çalıştırılabilecek konular vb. durumlara dikkat edilmelidir.
  • Öğrencilerimiz için haftalık görüşme saatlerimiz her dönem haftalık ders planımızda duyurulmaktadır. Görüşme saatlerimiz web sitemizde ve kapımızda ilan edilmektedir. Bu saatlere azami derecede dikkat edilmesi gerekir.

2. Bitirme Tezi Konusu:

 • Bitirme ödevlerinizi yazılım ya da gömülü sistemler konusunda yapabilirsiniz.
 • Genellikle bitirme tezi konuları ilan edilerek öğrencilerimize duyurulmaktadır. Ancak öğrencilerimiz özellikle ilgi ve tecrübelerine göre yapmayı istedikleri bitirme tezi çalışmalarını öneri şeklinde sunmaları halinde üzerinde anlaşılan yeni projeler yapabileceklerdir.
 • Bitirme Tezi için öneriler:  BU KISIMDAN DUYURULACAKTIR.
  1. Bitirme Tezinde Aranan Özellikler:
 • Üniversite öğreniminde elde edilmiş olan mühendislik disiplininin maksimum düzeyde kullanılması gerekir.
 • Yazılım Mühendisliği konseptindeki temel ve güncel yöntemlerin uygun bir biçimde kullanılması gerekir.
 • Proje geliştirme sürecinde çevik modelin benimsenmesi önemlidir. Bu, bitirme tez danışmanı ile sürekli irtibat gerektirir.
 • Bitirme tezi kapsamında yapılan işlerin, öğrenilen raporlama bilgilerine göre ve tez yazım formatına uygun bir biçimde raporlanması gerekir.
 • Yazılım mühendisliği yöntemleri uygulanmalıdır.
 • Gömülü sistemler içeren projelerde tasarım ilgili sistem üzerinde çalışır halde yapılmalıdır. Gerekli donanım-teçhizat maliyeti tarafımca karşılanabilecektir.
 • Geliştirilen sistemin başarımı net olarak ortaya konulabilmelidir.
 • Bitirme tezinin ilginç, özgün bir fikri yönünün bulunması tercih sebebidir.
 • Neticede ortaya bir ürün çıkarılabilmesi önemlidir.
 1. Destekler ve Yarışmalar:
 • Bazı kurum ve kuruluşlar lisans öğrencileri için bitirme tezi desteği sunmaktadır. Bu gibi desteklerle ilgili güncel bilgiler öğrenci tarafından da takip edilmelidir.
 • Özellikle TUBİTAK tarafından sunulan 2209-B – Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı benzeri desteklerden öğrencilerimizin yararlanması teşvik edilmektedir. Bazı kuruluşlar da proje yarışmaları düzenlemekte ve bu yarışmalara katılan öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadırlar. IBM, Microsoft vb. oluşumların herhangi bir yarışma yapıp yapmadığı takip edilmelidir.
 • Yine TUBİTAK tarafından açılan YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI  da tarafımca önerilen bir yarışma olup bitirme öğrencilerimizin başvurabileceği bir organizasyondur.
 • Bu gibi desteklerden temin edilen ücretler (danışmanlık ücreti dahil) tamamen öğrenciye teslim edilecektir.

BAZI ÖNERİLER:

 1. Android tabanlı Acil Durum Alarmı ve Sağlık Yönetim Sistemi: Bu projenin amacı, Android tabanlı sağlık yönetimi sistemi ve acil durum alarmı uygulamaktır. Sistem, Android tabanlı herhangi bir telefonda bulunan GSM ve GPS teknolojilerini kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıya ait önemli sağlık bilgilerinin tutulduğu bir mobil yönetim rehberi olarak kullanılacaktır. Kullanıcı sorun olduğunda, sistem acil durum kartlarına geçerli konumla birlikte bir bildirim gönderir. Daha sonra gerekli kurtarma işlemleri yapılabilir.
 2. Hareket ve Akıllı Telefon Teknolojisine Dayalı Tehlike Anı Tespiti: Özellikle yalnız kalan yaşlı bir kişi, küçük çocuklar veya hastalar düştüğünde hayatı tehdit eden yaralanmalar meydana gelebilir. Zamanında tıbbi yardım sağlanmazsa, konu daha ciddi olabilir. Düşme algılama aygıtlarına ihtiyaç vardır. Bu projede, Bluetooth iletişimi olan bir akıllı telefon ve acil durum rehberleri listesi ve düşme algılama özelliğine sahip bir dijital cihaz kullanılabilir.
 3. Makine Öğrenme Yaklaşımı Kullanılarak Android Malware Algılamaya Yönelik Mobil Yazılım: Mobil platform geliştirmelerindeki son trendler, bankacılık gibi farklı alanlarda karmaşık yazılımların yürütülmesinde etkili olmuştur. Ayrıca mobil cihazları hedef alan kötü amaçlı yazılımlar için tehlike artıyor. Bu makalede, Android aygıtlarda kötü amaçlı yazılım tespiti için bir makine öğrenme yaklaşımı önerildi.
 4. Google Map Kullanan Cep Telefonlarında Afet Yönetim Sistemi: Coğrafi yer ve çevreye göre, herhangi bir ülkede genellikle farklı doğal afetler tehdidi altındadır. Bu proje ile Google Haritalar’ı kullanarak afet yönetim sistemi gerçekleştirilecektir. Özellikle turistler için kolay tahliye yapılmasına yardımcı olan bir Android uygulaması geliştirilmeli ve GPS, güvenli bir bölgenin en kısa yolunu bulmak için kullanılmalıdır.
 5. MATLAB Kullanarak MRI Görüntülerinden Beyin Tümörü Çıkarma: Bu proje, beyindeki tümörün MATLAB yazılımını kullanarak MRI tarama görüntülerinden stratejik olarak saptanması ve çıkarılmasıyla tıbbi görüntü işleme ile yardımcı olmak için önerilmiştir.
 6. Görüntü İşleme Algoritmaları Kullanarak Meme Kanseri Tespiti: Bu proje meme kanseri mamografi görüntülerinin görsel kalitesini arttırmak için dijital görüntü işleme tekniğinin geliştirilmesini anlatmaktadır.
 7. Siber Güvenlik Alanındaki Kritik Altyapıların İncelenmesi ve bunların korunmasına yönelik önlemler alınması.
 8. Akıllı Telefon Veri Kümesi Kullanarak İnsan Aktivitesi Tanınması: Akıllı telefon aracılığıyla kişisel bilgilerin girilip kontrol edileceği bir uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama ile kişiye önerilerde bulunacak ve kayıt altına alacaktır.
 9. Arduino İle Bitki-Hayvan Tanıma Sistemi: Akıllı bir cihaz yardımıyla görüntüsü alınan bitkiler, hayvanlar tanınıp hakkında bilgi verilecek ve 3 boyutlu modellemesi, seslendirmesi de yapılabilecek.
 10. İçerik Tabanlı Filtreleme İle Yöntemi Kullanılarak Kişisel Yönetim Asistanı: Content based filtering yöntemi kullanılarak mobil bir kitap, dergi vb. alışveriş, öneri sisteminin geliştirilmesi. Daha önce yapmış olduğu alışveriş vb. davranışlardan anlamlı sonuçlar çıkarılarak ona göre ürün önerilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmesi. Bu sistem mobil ya da web tabanlı olarak geliştirilebilir. Sistem eğitim alanında kurs ve eğitim merkezleri için de kullanılabilir. Öğrencilerin sınav sonuçlarının tanınması ve konularına göre eksiklerinin tespit edilmesi ve konu, soru önerilmesi.
 11. Meslektaşım Mobil Uygulaması: Herhangi bir alana, bir meslek grubuna yönelik iletişim uygulaması. Kullanıcı bazlı öneri, soru paylaşımı gerçekleştirecek uygulamalar ile belli bir meslek grubuna yönelik mobil sosyal medya uygulaması.
 12. Görüntü İşleme Yöntemi İle Suçlu Tespiti ve Uyarı Sistemi: Sisteme tanıtılacak suçlu, aranan görüntüsü ile konulan kamera ve görüntü algılayıcılarla eşleştirme gerçekleştirilecektir. Bu uygulama ile aranan suçluya rastlandığında sistem uyarı verecek tanıtılacak yetkililere bildiri gönderecektir.