İçeriğe geç

Hizmetler

ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ

 • Entegrasyon sistemi, işletmede kullanılan farklı yazılım sistemleri ile iletişim kurmayı ve şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmeyi sağlar.
 • Aynı işletmedeki farklı uygulamalar veya farklı işletmedeki sistemlerin entegre olması için son Microsoft teknolojileri ve en güncel yazılım teknolojileri kullanılmaktadır.
 • Microsoft Biztalk Server ile entegrasyon çözümleri
 • Birçok farklı platformlardaki uygulamaları ortak bir dil ile konuşturma
 • Kurumsal Servis Yolu (ESB) ile veri alışverişini tek çatı üzerinden sağlama
 • Farklı veritabanlarıyla entegrasyon
 • Geniş adaptör yelpazesi
 • İş kuralları modelleme motoru
 • İş Aktivite İzleme (BAM), İş Süreçleri ve mesajların nasıl işlendiği hakkında bilgi veren bir gösterge
 • Microsoft Dynamics CRM, SQL Server ve SharePoint gibi diğer Microsoft ürünleri ile entegre bir iş akışı sürecinde katılma

YAZILIM ALTYAPISI

Yazılım firmalarının sadece ortak kullanılan fonksiyonları belirli kategorilerle birleştirip kütüphaneler oluşturması geleneksel bir yöntemdir. Bu sayede tekrarlı kullanılan fonksiyonlar tek yerden yönetilerek kod tekrarları önlenir. Bu da yazılım geliştiricilere ve yöneticilere büyük kolaylıklar sağlar.

Fakat bunların dışında büyük projelerdeki karmaşık iş bileşenleri, çok sayıda görsel bileşenler, projenin yıllarca geliştirilip değiştirilmesi gibi ihtiyaçlar için farklı bir çözüm gerekmektedir. Bu çözümde yazılım standartlarını, metodojilerini ve yazılım mimarisini sağlam temellere oturtan bir altyapı ihtiyacıdır. Bu altyapının temel faydaları aşağıdaki gibidir.

 • Hızlı ve efektif yazılım projesi geliştirme olanağı sağlar.
 • Kod ve görsel katman standardizasyonu sağlar.
 • Tekrarlanan işleri azaltır ve kod yazımını minimuma indirger.
 • Veritabanı erişimini bağımsızlaştırır ve müşteriye göre veritabanı kullanım olanağı sağlar.
 • Projeler arası personel geçişinde hızlı adaptasyona olanak verir.
 • Teknik kapasitesi düşük olan personellerin daha hızlı geliştirmeye başlamasını sağlar.
 • Uygulama kurma ve güncellemelerine standartlar getirir.
 • Genel altyapı katkısı ile maliyetler düşer ve proje çıkarma süresi kısalır.

Yazılım altyapısı yukarıdaki temel prensipleri göz önüne alarak geliştirilmiş son yazılım metodolojilerini ve Microsoft ürünlerini kullanan bir sistemdir.

 

YAZILIM ALTYAPISI GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Servis Yönelimli Mimari (SOA)
 • TDD (Test Driven Development), DDD (Domain Driven Development)  gibi yazılım metodolojilerini içerme
 • ASP.Net MVC Framework 4
 • N-tier mimari ile esnek kodlama altyapısı
 • ORM ürünü ile veritabanı bağımsızlık
 • Kolay kullanıcı arayüzü geliştirme ve refactoring olanağı
 • Dinamik kullanıcı arayüzü geliştirme yöntemiyle her platformda (Web, Mobil) çalışılabilirlik
 • Test edilebilir kodlama altyapısı
 • Kullanıcı ekran testlerini otomatikleştirme (Microsoft Test Manager)
 • Gelişmiş loglama ve hata yakalama olanağı
 • Gelişmiş güvenlik ve yetkilendirme sistemi
 • Kolay iş akışı (Windows Workflow Foundation) implementasyonu
 • WCF mimarisi ile ve Workflow Services ile çalışabilme
 • Kolay publish ve update seçenekleri

TEMEL KATMANLAR

 • Görsel Katman (MVC, mobil, klasik ASP.net)
 • Service ve İş Katmanı (Opsiyonel olarak WCF)
 • Veritabanı Katmanı (Repository Patterni ile)

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin amacı firmaların yazılım geliştirme ve yönetim becerilerini arttırmaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır.
 • Kurumsal veya bireysel olarak yazılım becerileri üzerine eğitimler
 • Kurumsal ve yazılımsal mimari üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile proje bazlı yada süreli geliştirici hizmetleri

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (Outsourcing)

Firma bünyesinde üretilen yazılımlara destek amacıyla veya yazılımı üretmek için geliştirici barındırmak istemeyen tüzel kişilikler için en uygun çözümdür.

AR-GE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Bilişim, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve yatırımlar ülkemizde de teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu kapsamda firmamız KOSGEB ve Teknokent tarafından desteklenmektedir.

Firmamız halihazırda kullanılmakta olan global yazılımlara katma değer katacak çalışmaları Ar-Ge merkezlerinde (Amerika ve Türkiye ofislerinde) akademik düzeyde incelemektedir

Aynı şekilde, belirli bir konuda çözüm sağlayacak yeni yazılımların Ar-Ge değeri kazanabilmesi için uygulamanın ortaya koyacağı çözümlerin pazardaki rakip ürünlere kıyasla önemli yenilikler sunuyor olması hedeflenmektedir.

Yeni süreçlerin veya yöntemlerin geliştirilmesi, teknolojik üstünlük sağlanması, uygulama ve veri alanlarında gelişmelerin uyarlanması Ar-Ge niteliğinde çalışmalarımızdandır. Ayrıca, ülkemizde üretilmemiş olan bir yazılımın yeniden geliştirilmesi yoluyla dışa bağımlılığı azaltıcı şekilde katma değer sağlayan projeler de Ar-Ge çalışmalarımızın odağındadır.

 

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

 • Özel Framework yapıları
 • İş Süreçleri Algoritmaları,
 • Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar,
 • Bilginin yakalanması, iletilmesi, depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları,
 • Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları,
 • Bilgisayar alanının uzmanlaşılmış dallarındaki yazılım araçları veya teknolojileri üzerinde gerçekleştirilen Ar-Ge (coğrafi veri sunumu GIS, yapay zeka ve diğer alanlar).