İçeriğe geç

Ulusal Yayınlar

1 – Ergen, B., Baykara, M., “İstatistiksel Uzaysal Alan Metotları Kullanılarak İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi için Bir Uygulama ” Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23(2), 87-93, 2011.

2 – Baykara, M., “Otomatik Tohumlandırmalı Bölge Büyütme Metoduyla Karaciğer Doku Görüntülerindeki Nekroz Alanın Tespiti”, Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi- 25(2), 57-62, 2013.

3- Baykara, M., Daş, R., “Web Sunucu Erişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu”, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 28 Sayı 2, 2016.

4- BAYKARA, M., & Daş, R. (2019). Saldırı tespit ve engelleme araçlarının incelenmesi. DÜMF Mühendislik Dergisi10(1), 57-75.