İçeriğe geç

Yaz Stajları

T.C
FIRAT ÜNVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ ESASLARI

Stajın Amacı: Öğrenciyi mezuniyetten önce, mezuniyet sonrası çalışacağı ortamlara hazırlamaktır. Bu sebeple yapılan stajlarla öğrenci, bilgisayar sahasındaki gerçek çalışma ortamlarını tanıyacak, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görecek ve bu bilgileri uygulama imkânına sahip olacaktır.

Stajda Yer Seçimi: Staj yapılacak iş yerleri seçilirken ve staj çalışmaları yapılırken aşağıdaki iki önemli husus esas alınmalıdır;
• İş yerlerini tanımak (mezuniyetten sonra çalışılacak müesseseler),
• Uygulama esaslı çalışmalar yapmak.
• Aynı iş yerinde veya bölüm laboratuvarlarında birden fazla staj yapmak ancak Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile olabilir.

Stajda Süre: Toplam staj süresi 40 iş günüdür ve her biri 20 iş günü olmak üzere 2 ayrı dönemde (4. ve 6. yarıyıldan sonra) yapılır.

Staj Yeri: Her staj farklı bir iş yerinde yapılmalıdır. Resmi, özel kuruluşlar veya yurt dışında da staj yapmak mümkündür. Bölümde staj yapacak öğrenciler için kontenjan bölüm başkanlığı tarafından ihtiyaca göre belirlenecektir. Başvuru sayısının belirlenecek olan kontenjandan fazla olması durumunda yapılacak değerlendirmeyle sonuçlar ilan edilecektir.

Staj Konuları: Staj konuları yazılım ve donanım olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bazı staj konuları aşağıda listelenmiştir.

I. Kısım Stajı (4. Yarıyıl )

 • Çeşitli sahalarda program yazılması, geliştirilmesi, test edilmesi ve bakımlarının yapılması.
 • Yazılım İsterleri Çözümlemesi
 • Yazılım Tasarımı
 • Yazılım Gerçekleştirimi
 • Yazılım Testi
 • Yazılım Bakımı
 • Nesneye Dayalı Programlama
 • Görsel Programlama
 • Gömülü Sistem Programlama
 • Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi veya sistem programları üzerinde çalışılması.
 • Sistem yazılımı geliştirme
 • Paket programlar kullanarak sistem tasarımı yapılması ve analizinin gerçekleştirilmesi. Not: Üzerinde çalışılacak paket programların staj için geçerli olup olmayacağı staj komisyonuna danışılmalıdır.
 • Ana bilgisayar sistemleri için işletim sistemi kurulumu ve bakımı

II. Kısım Stajı (6. Yarıyıl )

 • Büyük bir yazılım projesinin içinde ekip üyesi olarak çalışma
 • Veri tabanı tasarımı ve yönetimi
 • Büyük sistemler için donanım hataları tespiti ve onarımı
 • Mikroişlemci, mikrodenetleyici veya sayısal işaret işlemci tabanlı sistemlerin tasarımı, gerçeklenmesi ve test edilmesi. Bir bilgisayar sistemi için ara birim devrelerinin yapılması.
 • Çeşitli sahalarda kullanılan (gömülü sistemler, endüstriyel otomasyon, veri haberleşmesi vs.) sayısal devrelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.
 • Bilgisayar ağı donanımlarının tasarımı, konfigürasyonu, yönetilmesi, test edilmesi ve bakımlarının yapılması.
 • Bilgisayar sistemlerinin güvenliği
 • İşletim Sistemleri
 • Yapay Zekâ
 • Bilgisayarda Grafik ve Animasyon Uygulamaları
 • Veri Madenciliği
 • Web ve oyun programlama
 • Yazılım Nitelik Güvencesi

YAZ STAJLARI İLE İLGİLİ TÜM BELGE VE BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ