İçeriğe geç

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İŞ İLANI

BİLİŞİM ALANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE
TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasıdır. Bu görev kapsamında Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarının ve bu altyapıların güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirilmekte ve işletilmektedir. Banka faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini ve karar alma süreçlerini destekleyici analiz ortamını sağlamak üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servisleri sunulmaktadır.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (35 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (İstanbul ve Ankara)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta
adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr)
duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci
1. Başvuru Koşulları (09-28 Eylül 2020)
 01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olmak.
 Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca
tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim
sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans
eğitimini tamamlamış olmak.

 Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of
English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almışolmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (11 Ekim 2020)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 350 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (25 Ekim 2020)
Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle İstanbul’da yapılacaktır.Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir.
Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların ise %25 olacaktır.

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50)
 İşletim Sistemleri
 Veri Yapıları ve Algoritmalar
 Sistem Geliştirme ve Modelleme
 Veri Tabanı Sistemleri
 SQL Sorgulama
Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)
 Yazılım Geliştirme
 Siber Güvenlik
 Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi
 Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme ve Analizi, Makine Öğrenmesi
 Konteyner Tabanlı Sanallaştırma
Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 105 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (03-05 Kasım 2020)
Komisyon mülakatı öncesinde adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleriuygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (09-27 Kasım 2020)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri
Başvurular, 09.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
o Fotoğraf
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Tarih:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + = 24