İçeriğe geç

YMH114 1. HAFTA

1. Hafta (08.02.2017):

YMH114 proje şablonu (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

YMH114 Ödev ve Proje Değerlendirme Ölçütleri (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

YMH114 1. HAFTA DERS DÖKÜMANI

(Ödevler: 5651, 6698, SQAP, SVVP)

Yazılım Mühendisliği Temelleri Dersi için proje belirleme işlemleri 20.02.2017‘ye kadar tamamlanmalıdır. Öğrencilerimiz projeleri için İLETİŞİM menüsünden danışıp fikir alabilirler. Proje belirleme aşaması, yazılım yaşam döngüsü aşamasına benzer biçimde değerlendirilip özellikle ciddi analizler sonucunda titizlikle yapılmalıdır.

YMH114 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERSİ PROJE/ÖDEV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler, YMH114 dersinde anlatılan kriterlere göre yapılmalı ve rapor düzenine uyulmalıdır.-Proje ödevinde sayfa sınırı yoktur. İçeriğe bağlı olarak değerlendirilecektir.-Teslim edilen Proje dosyası içerisine, yapılan tüm çalışma dosyalarının
 Edit’lenebilecek formatları dahil (.doc, .vsd, .psd, gibi formatları ayrıca tamamı .pdf olarak) DVD/CD ile teslim edilecektir.
-Proje uygulamalarını yapanlar, geliştirdikleri yazılımları ve yazılımlarını geliştirdikleri ortam yazılımlarını da DVD’ye yükleyerek teslim edecektir.
– YMH114 dersini ilk kez alanlar için yazılım geliştirme zorunlu değildir, ancak uygulama geliştirenler extra puan ile değerlendirilecektir.
– Proje içerisindeki bölümlerde olması gereken zorunlu çizelgeler, şekiller, diyagramlar aşağıda belirtilmiştir.
Genel olarak metinde Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı metin kullanılmalıdır.

PROJE DÖKÜMANTASYONUNDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER VE AÇIKLAMALARI

1. Bölüm – Tanıtım :
Bu kısımda projenin amacı, kapsamı ve genel tanıtımı yapılmalıdır.

2. Bölüm – Planlama:
– Gant diyagramı çizilmelidir (Maliyet kestirim dökümanı doğrultusunda
oluşturulacaktır).
– Ekip yapısı şematik olarak verilmeli ayrıca bunların zaman iş planları
gösterilmelidir.
– Proje planı içerisindeki alt planlama başlıkları (Şablondaki 2.8 ve 2.13 arası her bir planlama aşaması) için gant diyagramları verilmeli ve bu planlama aşamaları için yer alacak ekiplerin yapısı, zaman/iş planları ve her bir planlama aşamasında kullanılacak kaynaklar yazılmalıdır.

3. Bölüm – Çözümleme:
– Bu kısımda konu ile alakalı örnek bir mevcut sistemin use case diyagramı ve sistemin işleyiş senaryosu verilmelidir.
– Mevcut sistemin eksik yönleri belirlenerek önerdiğiniz sistemin bu eksikliklerden hangilerine nasıl çözüm getirdiği açıklanmalıdır.
– Önerilen sistemin İşlevsel Model başlığı altında Use case diyagramları çizilmeli ve her bir senaryo için Text formatında senaryolar yazılmalıdır.
– Bilgi sistemleri/Nesneler başlığı altında önerilen sistemin Sınıf diyagramları çizilecek her bir sınıfın kullanım amacı kısaca açıklanacak senaryolarla ilişkisi verilecektir.
– Sınıfların nasıl kullanılacağı veri modelinde açıklanacak gerekirse veri tabanı yapısı ile ilişkisi verilecektir.
– Önerilen sistemin arayüzleri kısaca tanıtılacaktır. Verilen arayüzlerin maliyet kestirim dokümanında kullanılıp kullanılmadığı incelenecektir. Kodlama yapılsa da yapılmasa da sistemde ne tür arayüzler kullanılacağı belirtilmelidir. Hiç kodlama yapılmayan projelerde ilgili arayüzler herhangi bir IDE (kodlar bağlanmaksızın) ile veya görsel bir başka tasarım aracıyla çizilebilir.

4. Bölüm – Tasarım:
Sistemin tasarım mimarisi akış diyagramı olarak verilmelidir. Ancak diyagramın dışında verdiğiniz mimarinin açıklaması seçim nedenleri ile birlikte detaylı verilmelidir.
– Tasarım aşamasında her bir arabirim için kullanım amacı, üzerinde çalışacağı veri modeli, hangi testlerin uygulanacağı ve performans kriterlerinin ne olacağı verilmelidir.
– Arabirim tasarımların yapılmasının ardından fonksiyonel gereksinimleri sağlayacak modüllerin neler olacağı verilmelidir. Her bir modül için tasarımı, kullanıcı profilleri, entegrasyon ve test işlemlerinin nasıl yapılacağı akış diyagramı şeklinde verilmelidir.
– Varsa ortak alt sistemler açıklanmalı, modüller arası ortak veriler belirtilmelidir.

5. Bölüm – Gerçekleştirme:
– Önerilen sistem gerçekleştirilirken hangi programlama dilinin ve araçlarının, hangi teknolojilerin neden seçildiği açıklanacaktır.
Veri tabanı yönetim sisteminin mimarisi verilmelidir. Çözümleme aşamasında verilen veri modeliyle ilişkili olmasına dikkat edilecektir. (5.2.2 başlığı altındaki tüm başlıklar detaylı olarak irdelenmelidir.)
– Gerçekleştirme aşamasında kullanılan standartlar verilmelidir.
– Gerçekleştirim aşamasında meydana gelebilecek olağan dışı durumlar belirlenmeli nasıl yönetileceği kısaca açıklanmalıdır.
Kod gözden geçirme işleminin nasıl yapılacağı verilmelidir.

6. Bölüm –Test:
Doğrulama ve geçerleme işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin iş zaman planı gant diyagramı olarak verilmelidir. (planlama aşamasında verilen test planı ile uyumlu olmasına dikkat edilecektir).
– Test (doğrulama) planı için hangi yöntemlerin neden ve nasıl kullanıldığı detaylı olarak açıklanmalıdır.
Kullanılacak test araçları varsa işleyişi kısaca açıklanmalıdır.
Önerilen sistem gerçekleştirilirken hangi test türü ve araçlarının neden seçildiği açıklanacaktır.

7. Bölüm – Bakım:
– Yazılım kurulum aktiviteleri hakkında bilgiler verilmelidir.
– Kurulum sonrasında yerinde destek organizasyonu tarif edilmelidir.
– Kurulum ve entegrasyon aşamalarında yapılacaklar hakkında bilgiler verilmelidir.

8. Bölüm – Sonuç:
-Bu bölümde gerçekleştirilen uygulamanın detaylı bir biçimde değerlendirilmesi yapılmalıdır.
-Gerçekleştirilen sistemin mevcut sistemlerden farkı net bir biçimde ortaya konulmalıdır.
-Gerçekleştirilen sistemin hangi probleme çözüm ürettiği belirtilmelidir.
– Gerçekleştirilen sistemin mevcut sistemlere göre avantajları ve dezavantajları anlatılmalı, sistem benzer diğer sistemlerle tablolar ile karşılaştırılmalıdır.
-Gerçekleştirilen sistemin dezavantajları değerlendirilerek gelecekte nasıl iyileştirilebileceği detayları ile anlatılmalıdır.

9. Bölüm Kaynaklar:

– Geliştirme süreçlerinin her aşamasında yararlanılan kaynaklar (Kitap, Makale, Ders Notu, İnternet Sitesi vb) numaralandırılarak yazılmalıdır.

– Buradaki kaynaklar sadece yararlanıldığı anlamında olmayıp, doküman içerisinde kaç numaralı kaynaktan nerede yararlanıldığı kaynak göstererek verilmelidir.

B-Şubesi QUIZ 1 Sonuçları:

14545068-           0
15541014-           70
15542006-           40
15542016-           60
15542020-           70
16541002-           80
16541010-           90
16541012-           50
16541014-           70
16541016-           60
16541020-           40
16541024-           60
16541026-           80
16541028-           20
16541032-           60
16541034-           70
16541042-           50
16541046-           30
16541054-           60
16541056-           60
16541064-           50
16541070-           40
16541080 –          30
16541090-           70
16541404-           60

A-Şubesi QUIZ 1 Sonuçları:
14542025-           40
15541013-           60
15541034-           90
15541061-           50
15542003-           50
15542007-           80
15542011-           60
15542015-           60
15542017-           70
15542019-           80
15542021-           50
15542025-           70
16541013-           60
16541023-           60
16541025-           50
16541029-           70
16541047-           60
16541049-           60
16541051-           80
16541057-           60
16541059-           60
16541063-           40
16541069-           80
16541073-           40
16541075-           40
16542003-           70
16541079-           60
16541085-           60
16541093-           50

Tarih:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 3