İçeriğe geç

Popüler Bir Meslek Olarak Yazılım Mühendisliği ve Eğitimin Güncelliği

Yazılım mühendisliği, belirli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve işbölümü yapılarak, belirli prensipler, yöntemler ve araçlar kullanılarak bilgisayar yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı konularını ele alan sistematik ve çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.

Bir yazılım mühendisi, mutlak surette kendisini yeni teknolojilere adapte olacak bir biçimde sürekli olarak yenilemeli ve geliştirmelidir. Teknolojik gelişmelerin son derece hızlı yaşandığı günümüzde yazılımların ömürleri bakım ve güncelleme yapılmaksızın neredeyse aylarla ölçülür hale gelmiştir.

Bilişim dünyasında network, iletişim gibi birçok alandaki standartlar IEEE, ISO vb. kuruluşlar tarafından tarihsel süreç açısından bakıldığında ilk zamanlarda oluşturulmuştur. Ancak yazılım kalitesi, yazılım doğrulama ve geçerleme, bilgi güvenliği vb. yazılımsal standartlar günümüze daha yakın zamanlarda ortaya konulabilmiştir. Bu alandaki standart ve mevzuatlar sürekli olarak yenilenmekte olduğundan yazılım mühendislerine bu konuda önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.

En geniş iş sahalarına sahip mesleklerden biri olan yazılım uzmanlığı, gerek özel sektör gerekse devlet kurumlarında ihtiyaç duyulan geleceğin mesleklerinden biridir. Bu alanlarda ciddi oranda yetişmiş nitelikli bir işgücü gereksinimi vardır. Bu sebeple sürekli bir yenilenmeye ciddi anlamda ihtiyaç duyulan bu meslekte, özellikle sertifikalı ve proje bazlı uygulamalı eğitimlerin önemi büyüktür. Böylelikle sektörün gerektirdiği ama üniversitelerimizde altyapı sıkıntısı vb sebeplerle tam manası ile verilemeyen güncel teknolojilerin öğrenilmesi önemlidir.

Net Akademi, oluşturduğu güncel içerikler ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu, bilişim/yazılım alanındaki istihdam açığının kapatılmasına yönelik eğitimler sunmaktadır. Bu eğitimler C#, Java, Python, Swift gibi güncel programlama dillerini içermektedir. Ayrıca görsel tasarım ve oyun programlama alanında da Photoshop, Illustrator, Unity vb yapılarla ilgili eğitimler de verilmektedir.

http://elazignetakademi.com/

Anahtar kelimeler: Yazılım, bilişim, yazılım mühendisliği, yazılım eğitimi, sertifika, net akademi.

Tarih:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 87 = 94